Menselijk falen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. Dat constateert verzekeraar Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven.

Na menselijk falen komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur.

Wat verder opvalt in de Top 10 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem.

De Top 10 brandoorzaken in het MKB: menselijk handelen, brand elektra, brandstichting, brand naburig, bliksem, hennep, brand broei, brand dakdekken, montagefouten (o.a. zonnepanelen), overigen en onbekend.

Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal: “Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50 procent van de bedrijven zelfs failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel.”