Autoverzekeringen worden snel duurder, zo blijkt uit een premieanalyse. WA-verzekeringen zijn het sterkst gestegen. Per jaar kost een nieuwe WA-verzekering nu gemiddeld € 89 (+ 20%) meer dan in december 2015. Beperkt cascoverzekeringen werden gemiddeld € 73 (+ 15%) duurder en allrisk verzekeringen € 65 (+ 9%). Independer verwacht dat alle verzekeraars dit  jaar hun premie verhogen.

Er moet nu voor een nieuw afgesloten autoverzekering gemiddeld € 75 per jaar meer worden betaald dan eind vorig jaar. Dat is een stijging van ruim 13%. WA-verzekeringen zijn het sterkst gestegen, deze zijn bijna 20% duurder geworden. Per jaar kost een nieuwe WA-verzekering nu € 89 meer dan eind december 2015. Beperkt cascoverzekeringen werden 15% duurder en allrisk verzekeringen 9%.

Jongeren
Jongeren krijgen de grootste premiestijgingen voor hun kiezen. Betaalden ze eind vorig jaar gemiddeld 884 euro per jaar voor een nieuwe autoverzekering, nu is dat € 1.012. Dat is een stijging van € 168 ofwel 20%. WA-verzekeringen stegen het meest voor jongeren. De premie voor nieuwe WA-verzekeringen ligt voor hen nu gemiddeld 23% hoger dan eind 2015.

Verlieslatend
De Nederlandsche Bank heeft verzekeraars meermaals opgeroepen om de premies van met name WA-verzekeringen te verhogen. De reden hiervoor is dat verzekeraars de afgelopen jaren verlies hebben geleden op autoverzekeringen.  De sterke stijging van de premies de afgelopen maanden doet vermoeden dat verzekeraars gehoor hebben gegeven aan de oproep van DNB.

Rijgedragverzekeringen
“DNB roept op tot premieverhoging, maar wij zien ook andere oplossingen”. Verzekeraars zouden kunnen kijken hoe ze hun kosten verder kunnen verlagen. Ook kan innovatie een kostenbesparing opleveren. Met bijvoorbeeld rijgedragverzekeringen snijdt het mes aan twee kanten. Automobilisten worden beloond voor correct rijgedrag en de schadelast kan daardoor dalen.”