Eigenaren van gebouwen waarin asbest is verwerkt, moeten de komende jaren rekening houden met lagere schade-uitkeringen. Verzekeraars sorteren voor op het verbod op asbestdaken vanaf 1 januari 2024.

Dat asbest slecht is voor de gezondheid is bij iedereen inmiddels wel bekend. De Gezondheidsraad schat dat in Nederland jaarlijks tussen de 600 en 1300 personen als gevolg van asbest overlijden. Daarom geldt er in Nederland al sinds 1 juli 1993 een algeheel verbod op handelingen met asbest. Desalniettemin zijn er nog heel veel gebouwen waarin asbest is verwerkt.

Door het natuurlijk verweer en door incidenten, zoals zware hagelbuien en grote branden, vormen daken waarin asbest is verwerkt de voornaamste bron van vrijkomende asbestvezels. Daarom heeft Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) eerder dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat een algeheel verbod op asbestdaken per 1 januari 2024 mogelijk maakt.

Kosten en subsidie
Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 is nog niet officieel rond, maar niemand twijfelt er aan dat het wetsvoorstel na de kabinetsformatie door zowel Tweede als Eerste Kamer wordt aangenomen. Er is in Nederland naar schatting nog zo’n 120 miljoen m2aan asbestdaken aanwezig. Dit moet voor 2024 allemaal worden verwijderd en vervangen. Let wel: op kosten van de eigenaar! Het grootste deel van de asbestdaken ligt op agrarisch onroerend goed. Maar ook andere bedrijven en particulieren worden de komende jaren geconfronteerd met de kosten voor het saneren van hun asbestdak.

Hiervoor kunnen zowel bedrijven als particulieren een beroep doen op de Subsidieregeling verwijdering asbestdaken. Onder voorwaarden kan een tegemoetkoming in de kosten worden gevraagd van € 4,50 per m2 tot een maximum van € 25.000 per adres.

Verzekering
Een verzekering heeft primair het doel de verzekerde na een schade weer in dezelfde financiële positie te brengen als voor de schade. Bij een schade aan een asbestdak ontstaat de vraag op of de verzekeraar bij de schade-uitkering rekening moet, mag of kan houden met de kosten van de asbestsanering waarmee de verzekerde de komende jaren zeker wordt geconfronteerd.

‘Ja’, zeggen inmiddels al een aantal verzekeraars. Zij keren na een schade aan een asbesthoudend dak niet uit op basis van de herbouwwaarde van dat dak, maar passen, met het oog op de voorzienbare kosten die de verzekerde toch al moet maken, een zekere afschrijving toe.

Deze afschrijving kan, afhankelijk van de precieze inhoud van de voorwaarden, per verzekeraar verschillen. Zo gaat de ene verzekeraar in haar voorwaarden bij een asbestdak uit van de vervangingswaarde, in plaats van de herbouwwaarde. Deze vervangingswaarde wordt, naar mate het verbod dichterbij komt, steeds kleiner. Een andere verzekeraar past op de asbestdelen een lineaire afschrijving toe over een periode van 30 jaar, gerekend vanaf de dag van de verwerking van de asbest in het verzekerde pand.

Acceptatie
Naast de gevolgen voor de schade-uitkeringen op bestaande polissen, is het niet ondenkbaar dat verzekeraars ook bij de acceptatie rekening gaan houden met asbest in opstallen. Wat hiervan het gevolg is, is nog onbekend. Een hogere premie of aangepaste voorwaarden lijken voor de hand te liggen.

Ook banken kijken bij de (her)financiering van ondernemingen streng naar de aanwezigheid van asbest. Vaak geldt hierbij; eerst het asbest verwijderen van een bestaand pand, voordat een financiering voor een nieuw pand kan worden verstrekt.