De ‘duurste’ ondernemersverzekering nader bekeken

Ondernemen zonder een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is niet verstandig, dat begrijpt iedereen. Maar de kosten! Ondanks dat de premie aftrekbaar is van de belastingen vormt die voor veel ondernemers hèt struikelblok. Het geld moet immers wel eerst worden opgebracht. Dan maar niet verzekeren, zoals veel ondernemers doen? Een artikel over hoe de AOV betaalbaarder kan.

 

Volgens MKB Nederland heeft rond de 50 procent van de ondernemers een AOV. De andere helft heeft zo’n verzekering dus niet. Dat is gezien de risico’s een onvoorstelbaar hoog percentage. Zeker als we bedenken dat rond de 10 procent van de ondernemers permanent of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. En ook dat er bij arbeidsongeschiktheid geen ‘vangnet’ is sinds in 2004 de WAZ werd afgeschaft. Verlies je als ondernemer door langdurige of mogelijk permanente arbeidsongeschiktheid je omzet dan rest alleen de bijstand.

Veel te duur

“De meeste startende ondernemers sluiten inderdaad geen AOV af”, weet ook Rob Schouten, directeur van Helder Hypotheek.nl in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. “Met als belangrijkste reden dat die veel te duur is. Als je net voor jezelf bent begonnen bruis je van energie en denk je helemaal niet aan ziek worden. Gebeurt dat wel, dan is er een probleem: de kosten lopen door èn er komt geen brood op de plank. Veel jonge ondernemers investeren al hun vermogen en vaak ook de winst in hun zaak waardoor er de eerste jaren geen buffer is voor slechte tijden. Daarom is een AOV absoluut verstandig. Maar dat die veel te duur is kan ik zeker onderschrijven. Enig idee hoeveel een adviseur verdient aan een AOV? Veel, héél erg veel. Laat me dat eens verduidelijken.”

Rekenvoorbeeld

“Een gemiddelde AOV voor een man van 30 jaar kost per maand 400 euro aan premie. Voor dat geld heb je een overlijdensdekking, waarbij nabestaanden gedurende de gehele looptijd van de verzekering 4.300 euro uitgekeerd krijgen. Wat de arbeidsongeschiktheid betreft is in de beroepsklasse 1 (bijvoorbeeld aannemer, accountant, econoom, etc.) de maximale uitkering per claim gelijk aan de gekozen looptijd van de verzekering met een maximum van 30 jaar. De wachttijd is 30 dagen, uitkering na 2 jaar bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid, de looptijd van de verzekering is 30 jaar en het verzekerd bedrag per maand 4.300 euro.”

“Aan zo’n AOV verdient de adviseur 25 procent provisie van elke premie gedurende de hele looptijd van 30 jaar! Ofwel 100 euro per maand, 1.200 euro per jaar of 36.000 euro in 30 jaar. Leuk verdiend, maar naar ons idee totaal niet in verhouding met het verrichte werk. Vandaar dat wij hier al twee jaar met provisieloze producten werken. De klant betaalt ons alleen voor de uren. In ons rekenvoorbeeld betaalt de ondernemer voor dezelfde verzekering bij ons daarom geen 400, maar 300 euro per maand. Om de verzekering uit te leggen, aan te vragen en alles goed af te handelen vragen we 750 euro inclusief BTW. Desgevraagd kan dat bedrag in de eerste 12 maanden tegelijkertijd met de premie worden geïncasseerd door de maatschappij. Dat is helder en transparant. En maakt de AOV aanzienlijk betaalbaarder!” Voor wie meer wil weten: Helder Hypotheek.nl , T: 0570-686868, E: rob@helderhypotheek.nl