Waarom kiezen veel klanten van Helder Hypotheek voor een woonlastenverzekering bij hun hypotheek?

In onze dagelijkse adviespraktijk melden zich regelmatig klanten met de vraag of wij iets voor hem of haar hebben geregeld heeft bij arbeidsongeschiktheid. 3 op de 10 werknemers overkomt dit namelijk vroeg of laat. Gelukkig kiezen veel van onze klanten er tegenwoordig voor om hun woonlasten te verzekeren. Mocht ze iets overkomen, dan zijn ze in ieder geval verzekerd van inkomen om hun maandelijkse woonlasten door te betalen. En kan gedwongen verkoop in de meeste gevallen worden voorkomen. Een helder advies bespaart een hoop ellende.

10 redenen waarom klanten kiezen voor het verzekeren van hun woonlasten

(1) De kans dat u arbeidsongeschikt raakt is groot

​1 op de 3 werknemers raakt tijdens hun carrière meer dan 6 maanden arbeidsongeschikt. Ter vergelijking: de kans op overlijden voor pensioendatum is nog geen 1 op 10.

(2) De meesten klanten kunnen een (langdurig) inkomenstekort niet opvangen met eigen middelen

1 op de 3 Nederlanders heeft onvoldoende spaargeld om onvoorziene uitgaven op te vangen, laat staan een inkomenstekort. 1 op de 5 Nederlanders spaart zelfs helemaal niet. Dit blijkt uit recente cijfers van het Nibud.

(3) De werkgever van blijkt helemaal niets te hebben geregeld bij arbeidsongeschiktheid

Voor het overgrote deel van de werknemers in Nederland geldt dat er geen aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid zijn getroffen via de werkgever. Ook voor werknemers die onder een CAO vallen, is er in 74% van de gevallen helemaal niets geregeld.

(4) Een WIA uitkering is niet toegankelijk voor lage tot gemiddelde inkomens

De WIA vergoedt het geschatte verlies aan inkomen als gevolg van arbeidsongeschikt. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage dat lager is dan 35%, is er geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens de huidige berekeningsmethodiek van de WIA, komt het arbeidsongeschiktheidspercentage voor klanten met een laag tot gemiddeld inkomen bijna nooit boven de 35% uit.

(5) Een WIA uitkering leidt tot een fors inkomensverlies voor hoge inkomens

Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA), bedraagt de uitkering 75% van het loon voordat u ziek werd. Het loon waarover de uitkering wordt betaald is begrensd tot het maximum dagloon (€ 53.701,- op jaarbasis in 2017). Hoe meer u boven dit loon verdient, hoe groter de inkomensdaling.

(6) Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid valt u fors in inkomen terug

Als u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent, komt u in aanmerking voor een WGA uitkering. Na de loongerelateerde periode, wordt de uitkering gebaseerd op hoeveel u volgens het UWV nog kunt verdienen (restverdiencapaciteit). Werken loont dus altijd. Helaas lukt het maar 15% van de werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, om de restverdiencapaciteit volledig te benutten.

(7) Verkoop van de woning is niet gewenst

Vanuit emotionele oogpunt is verkoop vaak geen optie. Maar ook op financieel vlak levert het vaak verlies op. Op dit moment lijden in Nederland nog 340.000 woningeigenaren virtueel verlies (vergelijking van aankoopprijs versus de huidige woningwaarde), aldus recent onderzoek van technologiebedrijf Calcasa.

(8) U verliest inkomen vanaf de eerste ziektedag door minder salaris of een gewijzigd uitgavenpatroon

De werkgever betaalt 70% van het salaris door bij ziekte (in het eerste en/of tweede ziektejaar), ploegen en onregelmatigheidstoeslagen vallen weg, medicijnen en behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekering of het eigen risico moet eerst worden aangesproken.

(9) Met een maandlastbeschermer bent u verzekerd van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wij hebben bij diverse verzekeringsmaatschappij aantrekkelijke mogelijkheden om dit voor u te regelen.

Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen voor een beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeid. Dan keert de maatschappij de maandlastbeschermer uit als u uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen door arbeidsongeschiktheid. Het UWV kijkt bij de beoordeling van de WIA aanvraag of er nog gangbare arbeid is voor de werknemer. En kijkt daarbij dus naar alle functies die in theorie kunnen worden uitgevoerd, ongeacht beroep en werkervaring.

(10) Zorgeloos wonen is niet duur

Met een maandlastbeschermer bent u al voor een paar tientjes per maand verzekerd van inkomen om de maandelijkse lasten door te betalen bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

Onze adviseurs maken graag een vrijblijvende inventarisatie voor u en berekenen wat de kosten voor een dergelijke verzekering per maand zijn. Voor een berekening op maat bel 0570-686822.