Zonnepanelen zouden na installatie eens in de drie jaar aan een onafhankelijke inspectie moeten worden onderworpen. Een APK zoals voor auto’s zou geen slecht idee zijn, zegt risicodeskundige Raymond van der Heide van Interpolis. Volgens hem is de technologie nog tamelijk nieuw en nog niet ontdaan van kinderziektes. “De eerste jaren zal het meestal goed gaan, maar daarna lopen de risico’s flink op.”

Passen de panelen niet goed bij het dak, dan ligt het risico van lekkage op de loer, zeker als er een pak sneeuw op het dak ligt. Panelen die bovendien niet goed bevestigd zijn, kunnen bij windkracht 9 à 10 van daken waaien, met alle risico’s van dien, schrijft Van der Heide.

Brand in de omvormer

Brandrisico is er ook, vooral in de omvormer, het apparaat dat gelijkspanning van de zonnecollectoren omzet in wisselspanning. “Zo’n omvormer moet geïnstalleerd worden op een plaats met voldoende ventilatie, zonder brandbare opslag en in een brandwerend, gescheiden compartiment. Staat hij binnen, zorg dan voor een goede rookmelder”, adviseert de risicodeskundige van Interpolis. Ook accu’s zijn een risicofactor voor brand. Volgens Van der Heide zijn die nog niet uit de kinderziektefase.

Van der Heide pleit er daarom voor een onafhankelijk specialist een check te laten doen na de installatie van de zonnepanelen. Vervolgens moet elke drie jaar een APK-keuring van de installatie plaatsvinden. Verder adviseert hij te zorgen voor een rookmelder in de ruimte van de omvormer en voor vlamboogdetectie met automatische uitschakeling om oververhitting te voorkomen.