Er wordt een vermogen verdiend aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen!

De meeste ondernemers die net voor zichzelf zijn begonnen hebben sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Als belangrijkste reden geeft men aan dat die veel te duur zijn. Als je net je eigen zaak bent begonnen dan bruis je van energie en dan denk je al helemaal niet aan wat er allemaal kan gebeuren als je ziek wordt. Maar alas dat onverhoopt toch gebeurd is er een probleem: de kosten lopen gewoon door én er komt geen brood op de plank. Veel jonge ondernemers investeren al hun vermogen in hun zaak en vaak ook de winst die er gemaakt wordt. De eerste jaren wordt er nauwelijks een buffer gevormd voor slechtere tijden. Vandaar dat het toch verstandig is om een AOV af te sluiten. Het argument dat ze veel te duur zijn kan ik helemaal onderschrijven. Enig idee hoeveel een adviseur verdient aan een dergelijke AOV?

Veel, héél erg veel!!

Een gemiddelde AOV voor een man van 30 jaar kost per maand € 400,- premie.

Hiervoor is het volgende verzekerd:

  • Het bevat een overlijdensdekking, waarbij nabestaanden, in het geval van overlijden van de verzekerde, gedurende de gehele looptijd van de verzekering € 4.300,- uitgekeerd krijgen.
  • Beroepsklasse 1 (bijvoorbeeld aannemer, accountant, econoom, etc)
  • De maximale uitkering per claim is gelijk aan de gekozen looptijd van de verzekering met een maximum van 30 jaar.
  • Wachttijd 30 dagen
  • Uitkering na 2 jaar bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid
  • Looptijd van de verzekering is 30 jaar
  • Verzekerd bedrag per maand is € 4.300,-

Maar terug naar het antwoord waar iedereen benieuwd naar is : ”Wat verdient de adviseur hier nu eigenlijk aan?” Hij krijgt 25% provisie van iedere premie gedurende de hele looptijd van 30 jaar! Dat is dus € 100,- per maand, € 1.200,- per jaar en dus € 36.000,- in totaal in 30 jaar. Leuk en snel verdiend toch?

Wij vinden deze manier van belonen totaal niet in verhouding staan tot de werkzaamheden die hiervoor worden verricht. Wij werken al twee jaren met provisieloze producten. De klant betaalt ons voor de uren en verder ontvangen wij helemaal niets van de verzekeraar!

In het voorbeeld van bovengenoemde AOV betaalt de ondernemer bij ons voor dezelfde verzekering geen € 400,- maar € 300,- per maand. Om de verzekering uit te leggen, aan te vragen en alles goed af te handelen vragen we een bedrag van € 750,- inclusief BTW. Desgevraagd kan dat bedrag in de eerste 12 maanden tegelijkertijd met de premie worden geïncasseerd door de maatschappij. Dit is voor iedereen helder en transparant. Laat de aanvraagverzoeken maar komen!