Zoals bekend zijn is al jaren de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, kortweg de GHF-norm, van toepassing. Een vraag die mij veelvuldig gesteld wordt is of “meetekenen ouders” nog steeds mogelijk is. Ik geeft hier een kort en duidelijk antwoord op. De AFM geeft op haar website aan dat het mogelijk is voor banken om rekening te houden met een borgstelling door ouders.
De AFM geeft het volgende aan wat hierbij de randvoorwaarden zijn:

  • Op de eerste plaats dient er sprake te zijn van een tijdelijke situatie. Denk aan de situatie waarbij de ouders
    voor het verschil tussen een bedrag van 200.000 en 220.000 garant staan. De tijdelijkheid van de situatie dient aannemelijk gemaakt te worden.
  • Bij de ouders moet getoetst worden of het inkomen voldoende is voor dat deel dat boven de leencapaciteit van de kinderen uitstijgt, danwel of er voldoende vermogen is om er zekerheidsstelling aan te onttrekken.
  • Er hoeft geen maandelijkse overdracht van inkomen plaats te vinden boven de leencapaciteit van de kinderen

Helaas zijn er maar weinig geldverstrekkers die een hypotheek verstrekken waar ouders meetekenen. Maar wij weten welke dat wel doen en een regeling aanbieden die aan de AFM-voorwaarden voldoet. Hieronder volgen onderstaand de belangrijkste voorwaarden voor het meetekenen van ouders:

Voor de starters:
• De starter(s)/aanvrager(s) (gezamenlijk) moeten minimaal 70% van de annuïtaire lasten zelf kunnen dragen;
• De starter(s)/aanvrager(s) (gezamenlijk) moeten binnen 5 jaar de hypotheek zelf kunnen dragen op hun eigen inkomen;
• De hoogte van het toekomstige inkomen en de reden waarom het inkomen zal stijgen, dienen wij als onafhankelijke adviseur bij de aanvraag aan de geldverstrekker door te geven.

Voor de ouders (waarvan het inkomen nodig is):
• De aansprakelijke ouder(s) moeten tenminste het annuïtaire tekort van de kinderen (max 30%) kunnen dragen, rekening houdend met hun eigen huurlasten of woonlasten en eventuele overige kredietlasten.
• Elke aansprakelijke ouder dient een vast dienstverband te hebben (of vast pensioeninkomen) of tenminste 3 kalenderjaren als zelfstandige of flexwerker inkomen genoten te hebben voorafgaand aan de datum van de offerte.
• Ouder(s) worden hoofdelijk mede aansprakelijk voor de gehele lening van de kinderen.

Extra pluspunt(en):
• De woning van de ouder(s) wordt niet mee verbonden (ook ouder(s) die een huurwoning hebben kunnen dus mee tekenen, mits er voldoende financiële ruimte bij de ouder(s) is.

Aanvulling: feitelijk is er sprake van overkreditering uitgaande van het inkomen van de starters. Het inkomen van de ouders is noodzakelijk om het maandelijkse tekort op te vangen. Het behoeft geen betoog om de ouders ook daadwerkelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheid om, indien noodzakelijk, maandelijks bij te dragen in de uitgaven.

Op deze manier hebben wij al veel starter geholpen om hun droomhuis te kunnen kopen.