Per 1 juli is er wederom een productinnovatie toegevoegd aan brede scala van verzekeringsproducten: de Alimentatiepolis. Deze verzekering biedt de consument zekerheid in de duur en hoogte van de alimentatiebetaling en voorziet hiermee in een maatschappelijke behoefte. Dit nieuwe product is transparant, innovatief en van een hoge kwaliteit. De polis is in het leven geroepen door signalen uit de markt.

Aanleiding

Een scheiding betekent niet dat de verplichting vervalt om financieel voor elkaar te zorgen. Na een scheiding dient de levensstandaard zoals deze tijdens het huwelijk was, zoveel mogelijk voortgezet te worden. Dit betekent vaak dat de ex-partner met het hoogste inkomen alimentatie verschuldigd is aan de ander. Dit betekent ook dat degene die alimentatie ontvangt, afhankelijk wordt van de betaling van de ex-partner. Bij overlijden van de alimentatieplichtige stopt ook de alimentatiebetaling. Dankzij de Alimentatiepolis kunnen wij onze klanten een verzekering aanbieden waarmee de alimentatie inkomsten ook na het overlijden van de alimentatieplichtige zijn gegarandeerd.

Productkenmerken

De Alimentatiepolis biedt zekerheid in de duur en hoogte van de alimentatiebetalingen dankzij de volgende eigenschappen en keuzemogelijkheden:

  • Prima verzekering waarmee de financiële problemen worden voorkomen als de alimentatieplichtige komt te overlijden;
  • Uitkering in maandelijkse termijnen gedurende de hele looptijd;
  • Flexibiliteit in de hoogte en looptijd van de uitkering;
  • Aantrekkelijk lage premie op basis van de persoonlijke wensen van de klant;
  • Gegarandeerde premie: gedurende de gehele looptijd blijft de premie conform oorspronkelijke afspraak;
  • Snelle en eenvoudige acceptatieprocedure;
  • Flexibel in manier van premiebetaling: per maand of als koopsom
     

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze Alimentatiepolis? Bel 0570-686868