Minister Hoekstra van Financiën trekt de zevenmijlslaarzen aan en versnelt de afbouw van hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste belastingschijf (>68.507 euro). Vanaf 2023 zijn de aftrekbare kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49,5%.

Het is een van de opvallende zaken uit het Belastingplan 2019. De kostenaftrek eigen woning daalt sinds 2014 met een half procentpunt per jaar. Vanaf 2020 gaat dit dus sneller en wel met 3 procentpunt per jaar. Voor inkomens in de hoogste belastingschijf (>68.507 euro) gaat het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting in 2021 terug van 51,75% (2019) naar 49,50%. Vanaf dat jaar zijn er nog maar twee belastingschijven met een basistarief en een toptarief. De eerste is 37,05% voor inkomens tot 68.507 euro. De middeninkomens gaan volgend jaar al fors (-2,75%) minder belasting betalen.

Eigenwoningforfait

Met de opbrengst van de versnelde afbouw van de eigen woningaftrek wil het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning waarover belasting moet worden betaald.

Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Overige aftrekposten

De hypotheekrente is overigens niet de enige aftrekpost die versnelt aan banden wordt gelegd. Ook de tarieven voor een aantal andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie voor eerdergenoemde inkomens worden vanaf 2020 afgebouwd tot een maximale aftrekbaarheid van 37,05% vanaf 2023.

Lager netto besteedbaar inkomen

Ben je benieuwd hoeveel minder je gaat terug krijgen van de Belastingdienst? Maak een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs van Helder Hypotheek. Wij kunnen helder in kaart brengen wat de versnelde afbouw van de hypotheekrenteafrek voor jouw specifieke situatie betekent.

Bron: InFinance, Minister Hoekstra, Belastingplan