Aflossingsvrije hypotheken: tijd voor actie?!

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hypotheekverstrekkers opgeroepen iets te gaan doen aan de grote portefeuille van aflossingsvrije hypotheken. Het gaat hier vooral om de groep potentieel kwetsbare huiseigenaren.

Feiten en cijfers
De totale omvang van de hypotheekschuld in Nederland bedroeg € 664 miljard in 2016. Uit cijfers van DNB blijkt dat 55% van de uitstaande hypotheekschuld zit in de vorm van aflossingsvrije hypotheken. In het deel aflossingsvrije hypotheken heeft 27% van de huiseigenaren 90% of meer van de waarde van de woning aflossingsvrij gefinancierd. Het merendeel van deze schuld moet tussen 2025 en 2035

worden afgelost.

Wat is het probleem?
De AFM stelde onlangs vast dat een gedeelte van de groep huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek in de problemen kan komen indien de hypothecaire leningen, zoals doorgaans het geval is, na dertig jaar afgelost moeten worden en er op dat moment onvoldoende spaar- of pensioengeld is. Ook kunnen huiseigenaren in de problemen komen als het pensioeninkomen te laag is om de lasten blijvend van te betalen.

Ook DNB constateert een probleem. Zij geeft aan dat bij de vier grootbanken blijkt dat 6% van de hypotheekhouders boven de 50 jaar is. Zij bezitten een grotendeels aflossingsvrije hypotheek die qua grootte ook nog eens tenminste 80% van de waarde van de aangekochte woning beslaat. Het merendeel van deze schuld van € 40 miljard moet tussen 2025 en 2035 worden afgelost.

In mei 2016 hebben 1.100 leden van Vereniging Eigen Huis (VEH) meegedaan aan een onderzoek met betrekking tot de aflossingsvrije hypotheek. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij het einde van de looptijd een grote groep, te weten 40% van de ondervraagden, de lening niet of waarschijnlijk niet terug kan betalen. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 35% niet van plan is om de schuld af te lossen of nog geen idee heeft hoe ze de schuld af kunnen lossen.

Onderzoek consumentengedrag
Op dit moment voert de AFM samen met de markt een aantal experimenten uit om te leren wat potentieel kwetsbare consumenten aanmoedigt om in actie te komen. Het team Consumentengedrag van de AFM onderzoekt samen met twee financiële ondernemingen hoe zij deze consumenten in beweging kunnen krijgen. Door de kennis op het gebied van consumentengedrag te vergroten, wordt de effectiviteit van het toezicht versterkt. In het derde kwartaal van dit jaar informeert de AFM de markt en beleidsmakers over de uitkomsten van het onderzoek. Met deze uitkomsten wil de AFM een bijdrage leveren aan passende oplossingen voor huiseigenaren met problematische aflossingsvrije hypotheken.

Bronnen:

AFM-Consumentengedrag in de praktijk
DNB-Overzicht financiele stabiliteit
FD-Banken vrezen strengere aanpak