Vanaf 1 augustus 2011 geldt de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. AEGON had tot vandaag het beleid, dat voor hypotheken met NHG, zij zich hielden aan de NHG normen. Die zijn een stuk ruimer dan de GHF-norm. Onder druk van alle andere geldverstrekkers heeft Aegon, onder het mom dat er nu een soort van uniformiteit is, besloten ook voor hypotheken met NHG de strenge GHF-norm te hanteren.

Dit betekent voor starters die een extra bedrag erbij willen lenen om het huis te verbouwen en op te knappen, dat zij altijd over eigen geld dienen te beschikken.