Sinds maart dit jaar is het aantal geregistreerde woning- en schuurinbraken met 18 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ondanks deze landelijke afname nam het aantal inbraken in bijna 30 procent van de gemeenten juist toe. Dit en meer blijkt uit onderzoek dat de meest recente politiecijfers vergeleek met een jaar eerder.

Aantal inbraken daalt landelijk met 18 procent tijdens de coronacrisis

Het thuiswerken door corona had niet overal een positieve invloed op het aantal inbraken. In 105 van de 355 gemeenten nam het aantal inbraakincidenten tussen maart en augustus 2020 toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name Noord-Brabantse gemeenten kregen vaker te maken met inbrekers. Van alle gemeenten met hogere inbraakcijfers dan vorig jaar, lag namelijk bijna een kwart binnen de Noord-Brabantse provinciegrenzen (26).

Van de gemeenten waar meer dan 100 inbraken werden gepleegd, zijn dit de grootste stijgers ten opzichte van vorig jaar:

  • Oosterhout: van 74 naar 131 inbraken (+77 procent)
  • Ede: van 157 naar 247 inbraken (+57 procent)
  • Alkmaar: van 96 naar 125 inbraken (+30 procent)
  • Tilburg: van 260 naar 332 inbraken (+28 procent)
  • Hengelo: van 100 naar 124 inbraken (+24 procent)

Sterke gemeentelijke stijging

Hoewel een aantal gemeenten met een sterke stijging van inbraken te maken heeft, nam het aantal landelijke inbraakregistraties af. Van maart tot en met augustus 2020 werden er landelijk 19.311 inbraken geregistreerd, terwijl er in die periode vorig jaar in totaal 23.549 keer werd ingebroken.

Daling in 240 gemeenten

Een daling van het aantal inbraken was zichtbaar in 240 gemeenten. De sterkste daling werd gemeten in Maastricht, waar de hoeveelheid inbraakmeldingen 44 procent lager was dan vorig jaar. Ook in Groningen en Haarlem is het aantal inbraken met meer dan 40 procent afgenomen. In 10 gemeenten werden precies evenveel inbraken geregistreerd als vorig jaar. 

Grote verschillen tussen woningen en schuren

Het aantal geregistreerde inbraken kan worden opgedeeld in twee categorieën: woninginbraken en schuurinbraken. Per soort inbraak zijn er verschillende trends te zien. Zo daalde het aantal woninginbraken sinds corona (vanaf maart tot en met augustus) vooralsnog met gemiddeld 29 procent ten opzichte van 2019. Schuurinbraken stegen met 13 procent significant minder hard in dezelfde periode.