0570 68 68 68
Mr. H.F. de Boerlaan 32 - Deventer
info@helderdeventer.nl

deposito; depositogarantie; depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun […]
Lees verder