Verbruikte 30- jaarstermijn voor 2013
mag weer gebruikt worden.

Op 31 mei 2013 heeft de staatsecretaris van Financiën geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Jansen van de SP. De heer Jansen heeft gevraagd in welke periode de belastingplichtige die voor 2013 een eigenwoningschuld heeft gehad, zijn nieuwe schuld moet aflossen die niet valt onder het overgangsrecht. In de beantwoording geeft de staatsecretaris aan dat het ongewenst is dat de periode van eerder genoten aftrek in mindering komt op de looptijd van de annuïteit. Aangezien dit wel volgt uit de wet zal de wet dus aangepast moeten worden.

Het voorbeeld

A heeft per 1 januari 2001 een eigen woning gekocht waarvoor een hypotheek is afgesloten van € 90.000. In 2011, na precies 10 jaar, verkoopt A deze woning weer voor €110.000. In de tussenliggende periode heeft A niets afgelost. Er ontstaat hierdoor een eigenwoningreserve
van €20.000. In 2013 koopt A een nieuwe woning waarvoor de totale kosten €150.000 bedragen. A gebruikt voor de financiering de eigenwoningreserve van €20.000 en brengt daarnaast €10.000 eigen geld in waardoor de nieuwe eigenwoningschuld €120.000 (€150.000 -/- (€20.000+€10.000)) bedraagt.

Uit de wet volgt dat de schuld van € 90.000 afgelost moet worden in een 20 jarige annuïteit.
Het meerdere mag in 30 jaar worden afgelost.
De staatssecretaris wil dit gaan corrigeren. Hij wil de wet zodanig aanpassen dat A, uit het voorbeeld, de schuld van € 90.000 in 30 jaar mag gaan aflossen. Na 20 jaar vervalt wel de
renteaftrek. Eerst zal dit in een besluit worden uitgewerkt, waarna de wet zal worden aangepast.

Klanten die het goed hebben gedaan volgens de huidige wet adviseren wij contact opnemen met ons of hun adviseur.  Zij hebben immers de annuïteit gebaseerd op de resterende 30 jaarsperiode.
Klanten kunnen de hypotheek, naar aanleiding van deze wetswijziging, aanpassen.