0570 68 68 68
Mr. H.F. de Boerlaan 32 - Deventer
info@helderdeventer.nl
Nieuws

Beroep op Rechtsbijstandverzekering neemt toe

Het beroep dat consumenten doen op hun rechtsbijstandsverzekering blijft toenemen. Alleen al bij marktleider Stichting Achmea Rechtsbijstand kwamen vorig jaar bijna 170.000 juridische hulpverzoeken binnen, een stijging van ruim 3.000 meldingen ten opzichte van het jaar ervoor.

Achmea Rechtsbijstand, dat juridische hulp verleent aan verzekerden met een rechtsbijstandspolis bij Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro, stelde de juridische barometer 2016-2017 op. Deze geeft inzicht in de meest voorkomende verzoeken om juridische hulp in 2016 en een prognose voor 2017.

Juridisering zet door

Uit de het onderzoek blijkt dat mensen steeds vaker een juridische oplossing voor een geschil zoeken. Of het nu gaat om een ruzie met de buren, ontevredenheid over een aankoop, of een probleem met de onderwijsinstelling van de kinderen. Strengere of onduidelijke regels vanuit organisaties naar consumenten en verharding van de samenleving kunnen hier oorzaken van zijn. Ook de aantrekkende woningmarkt leidt tot meer geschillen; het aantal meldingen over koop en verkoop van onroerende zaken steeg met 23%.

In het rechtsgebied Arbeid vallen enkele ontwikkelingen op. De verwachte daling van het ontslagzaken als gevolg van het economisch herstel zet door, al blijft reorganisatie nog steeds de meest voorkomende reden voor ontslag. Opvallend is de toename in het aantal meldingen over ziekte- en re-integratiezaken.

Poging om transitievergoeding te ontlopen

Werkgevers sturen steeds strakker op ziekteverzuim van werknemers, met allerlei conflicten tot gevolg. Stichting Achmea Rechtsbijstand ziet ook dat de invoering van de Wet Werk en zekerheid ertoe leidt dat werkgevers het arbeidscontract van werknemers na 2 jaar ziekte ‘slapend’ houden. Op deze manier proberen zij het uitkeren van de verplichte transitievergoeding te ontlopen.

De afgelopen jaren nemen massazaken fors toe; van 6 per jaar in 2006 naar ruim 50 in 2016. Stichting Achmea Rechtsbijstand verwacht een lichte toename op de lange termijn omdat mensen steeds sneller naar een jurist stappen en elkaar steeds makkelijker vinden via onder andere sociale media.