Een groot deel van de automobilisten ondervindt wel eens hinder van Pokémon Go-spelers in het verkeer. Toch speelt bijna 10% van de bestuurders het spel zelf ook achter het stuur. Dit blijkt uit onderzoek van Team Vier.

Ruim 40% van de automobilisten heeft last van wandelaars (30%) en fietsers (29%) die het spel spelen op straat. Het onderzoek meldt dat 15% van de automobilisten wel eens een automobilist is tegengekomen in het verkeer die bezig was met het spel, terwijl 7% van de automobilisten zegt daadwerkelijk gehinderd te zijn door een andere automobilist die aan het spelen was. “De autorijdende Pokémon-vangers geven toe hun rijstijl aan te passen als ze het spel aan het spelen zijn. Of zij dat doen omdat ze hun aandacht niet voldoende bij het verkeer kunnen houden of omdat ze bang zijn anders een zeldzaam beestje te missen, is niet onderzocht”, aldus het onderzoek.

Dweilen met kraan open
Onlangs waarschuwde Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat de eerste Pokémon-verkeersdode binnenkort valt. “De positieve kant van het spel is dat spelers gedwongen worden om uit hun luie stoel te komen. Prima voor de lichaamsbeweging. Het risico is echter dat de virtuele figuurtjes overal opduiken. Bij een bushalte en zelfs langs het spoor”, zegt Rob Stomphorst van VVN. Het aantal verkeersdoden is in 2015 met 51% toegenomen en is volgens VVN “naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het toenemend smartphonegebruik tijdens het rijden.” Stomphorst: “Wij zoeken in samenwerking met het publiek, bedrijven, onderwijs en overheden naar oplossingen om dit op een positieve manier om te buigen. Ook ouders hebben hierin een belangrijke rol. Wanneer ouders in het bijzijn van hun jonge kinderen tijdens verkeersdeelname blijven Whatsappen, Facebooken en virtuele figuurtjes vangen, blijft het dweilen met de kraan open. Kinderen nemen lang niet alles van hun ouders over, maar juist dit wel.”

Ook in Groot-Brittannië hebben zich al gevaarlijke situaties voorgedaan door het spelen van Pokémon Go. Voor het Britse verbond van verzekeraars ABI is dat reden om gebruikers op het hart te drukken vooral niet te veel in het spelletje op te gaan.